Mehmet Ali Yetiş

Garanti Bankası’nın Yeni Kredi Kartı Sözleşmesi Dayatması (3. Güncelleme)

İzinde olduğum süre içerisinde kredi kartımı kaybettim. 13 yıldır kart müşterisi olduğum banka, kartımı yenileyerek teslim alınacak şubeye yönlendirdi. Şube yeni bir sözleşme imzalamazsam kartımın verilmeyeceğini söyledi. Aslında gerekçeleri makul görünüyor. Zaman içinde sözleşmelerinde değişiklik yapmak isteyebilirler. Yıllık ücret alamadıkları ben ve benim gibilerin işlerini zorlaştırmak için bile bunu istemeleri anlaşılır. Ne var ki sözleşme değişikliklerinin nasıl yapılacağı 5464 sayılı Kredi Kartı Kanununun 25. maddesinde açıkça düzenlenmiş durumda:

Sözleşme Değişiklikleri

 MADDE 25 – Sözleşmede yapılacak değişiklikler kart hamiline bildirilir. Bu değişiklikler bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam olunması halinde, sözleşmede meydana gelen değişikliklerin kabul edildiği addolunur. Faiz oranının artırılması durumunda ise bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için otuz gün önceden kart hamiline bildirilmesi zorunludur. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

Kaynak

Buradaki ifadeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 10 Mart 2017 tarihinde son şekli verilerek resmi gazete yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin” 18. Maddesinde daha da açık düzenlenmiştir:

Sözleşme Değişiklikleri

MADDE 18 –(1) Kredi kartı sözleşmelerinde yapılacak değişiklikler kart hamiline hesap özeti ile bildirilir. Bu değişiklikler bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam olunması halinde, sözleşmede meydana gelen değişikliklerin kabul edildiği addolunur. Faiz oranlarının artırılması durumunda ise bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için otuz gün önceden kart hamiline bildirilmesi zorunludur. Değişiklikler, hesap özetinde en az on iki punto harfler kullanılarak belirtilir. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

Kaynak

Görüldüğü üzere sözleşmelerde meydana gelen değişikliklerin nasıl yapılabileceği kanun ve yönetmelikle açıkça düzenlenmiştir. Gelgelelim Garanti Bankası bunu kabul etmek istemiyor. Sanırım kendilerini kanundan azade görüyorlar.

Bankanın haklı müşteri hattına yaptığım aynı konudaki 2. başvuruya gelen cevap daha net olduğundan onu alıntılıyorum:

Cevapta görülen aşağıdaki ifadeyle sanki yeni bir sözleşme imzalanması gerekiyor da ben ondan imtina ediyorum gibi bir algı meydana getirmeye çalışsalar da,

“Banka ve Kredi Kartları Kanunu ve Tüketicinin Korunması hakkında Kanun’a göre kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkinin yazılı sözleşme ile düzenlenmesi gerekmektedir.”

aşağıdaki ifadeyle aslında ortada yeni bir sözleşme olmadığı anlaşılabiliyor.

“Bankamıza ait kredi kartı sözleşme içeriğinin güncellenmesi nedeni ile tarafınıza yeni sözleşme gönderilmiştir.”

Bankaların bu türden uygulamalara yönelmesinin en temel sebebi iki sözleşme arasında ne gibi bir fark olduğunu görmemizin istenmemesi. Muhtemelen yapılan değişikliklerin tamamı kart hamilini borçlandıracak türden değişikliklerdir. Muhtemelen diyorum çünkü sadece değişiklikleri talep ettiğim zaman da bu talebim olumsuz cevaplanıyor, kanunun düzenlemesi bu yönde olmasına rağmen.

 

Konuyla ilgili BDDK’ya şikayette de bulundum. Neticeyi yazacağım.

Güncelleme:

 

Özetle banka işin hukuki yönüne hiç girmeden “yeni bir bireysel kart başvurusu” diyerek sanki yeni kart talebim varmış gibi yapıp saf numarası yapıyor. Tabii ki bitmedi. E-devlet kapısı hata veriyor olsa da Bankalar Birliğini muhatap talep yazım hazır. Bankanın bu utanmazlığıyla mücadeleye devam…

Yeni bir hizmete başvurmuyorum, yeni bir kart talep etmiyorum. Kartım önceden imzalamış olduğum sözleşmedeki hükümlere uygun olarak yenileniyor. Bunu öyle ya da böyle kabul etmek zorunda kalacaklar.

3. Güncelleme

08.11.2017 tarihi itibariyle şikayetimi Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyeti’ne bildirmiş bulunuyorum. Cevap geldiğinde sayfayı tekrar güncelleyeceğim.

3 thoughts on “Garanti Bankası’nın Yeni Kredi Kartı Sözleşmesi Dayatması (3. Güncelleme)

  1. 8 ay oldu garantiden 1200 pramosyon alalı.başka bankaya geçip ordan promosyon almam için 1200+8 ay kullanma bedeli bana kaça patlar.Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.