Mehmet Ali Yetiş

Kamu Maliyesi Vize Soruları

Yaratıcı soru sorma ve sorulmuş soruları bulup çıkarabilme yeteneğinden ötürü sevgili arkadaşımız Salih Yürç‘e teşekkür ederek çıkmış ve çıkması muhtemel soruları hizmetinize sunuyoruz:

Kamu Maliyesi Soruları
1. Kamu kesimi ve özel kesim arasındaki farkları açıklayınız.
2. Doğal tekel nedir? Devlet doğal tekel oluşumunda nasıl bir müdahale öngörür?
3. Piyasa aksaklıkları dışında devletin piyasa mekanizmasına müdahale etmesinin diğer iki gerekçesi nedir? Açıklayınız.
4. Merkeziyetçi ve adem-i merkeziyetçi örgütlenmeyi amaç-araç ilişkisi içinde açıklayınız.
5. Oylama mekanizmasının ne tür maliyetleri vardır? Açıklayınız.
6. Bütçenin siyasal, iktisadi ve hukuki işlevini açıklayınız.
7. kamu mallarının tüketimde rakip olmama ve dışarda tutulamazlık özelliklerini örneklerle açıklayınız.
8. Dışsallıkların neden piyasa başarısızlığı olduğunu açıkladıktan sonra devletin dışsallıklar durumunda ne gibi müdahalelerde bulunabileceğini anlatınız.
9. Gelirin yeniden dağılmı nedir? devletin yeniden dağılım politikaları uygulaması marksist bir bakış açısına göre nasıl yorumlanabilir?
10. Hizmet yönünden adem-i merkeziyetçi örgütlenmeye yol açan nedenler nelerdir?
11. Bir oylama/seçim sisteminin yol açacağı maliyetleri anlatarak en uygun çoğunluk kuralnın nasıl saptanacağını belirtiniz.
12. Bütçenin siyasi işlevini kısaca anlatarak bütçe ilkelerinden hangilerinin bu işlevle bağlantılı olduğunu gerekçeleriyle açıklayınız.
13. Aşağıda pareto optimum varsayımlarından bazıları yer almaktadır.
a) Tüm piyasalarda tam ve mükemmel rekabet
b) Herkesin tam ve doğru bilgi sahibi olması
c) Dışsallıkların olmaması
bu varsayımlardan birini seçerek bu varsayımın gerçekleşmemesi halinde hangi piyasa aksaklığının oluşacağını ve devletin ne türlerden müdahalede bulunacağını açıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.