Mehmet Ali Yetiş

Personel Yönetimi Vize Soruları

Sorular Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün 18 Kasım 2011 Tarihinde sorulan vize sorularıdır.

1. Derste “kamu personel sistemi” nasıl bir bakış açısıyla ele alınmaktadır? Personel hukuku-işletme disiplini-sistem yaklaşımı açısından düşünerek cevap veriniz. (10 Puan)

2. Geleneksel, insan ilişkileri, insan kaynakları, insan sermayesi ve entelektüel sermaye yaklaşımlarını “personel (çalışan)” açısından ele aldığımızda bu süreci bir gelişim olarak tanımlamak mümkün müdür? Tartışınız. (25 Puan)

3. Memur ve sözleşmeli personel istihdam biçimlerini tanımlayıp aralarındaki 5 farkı belirtiniz. (25 Puan)

4. Türkiye’de kamu personel sistemi idari, askeri, akademik ve adli personel bacakları üzerine oturmaktadır. 4 farklı personelin farklı yasal düzenlemelere tabi kılınması sizce doğru mudur? Yoksa bu durum mevzuatta karışıklık mı yaratmaktadır? Nedenleriyle kısaca açıklayınız. (20 Puan)

5. Liyakat sistemi nedir? Bu sistemin temel koşulları nelerdir? Kısaca açıklayınız.  (20 Puan)

6. Anayasa’nın 128. maddesine göre “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” Bu hükmü son dönemde çıkan KHK’lar bağlamında değerlendiriniz. (10 Puan)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.