Mehmet Ali Yetiş

Personel Yönetimi Vize Soruları

Sorulara ulaşmak isteyen arkadaşları şöyle alıyoruz.

 

Ayrıca bu dönem çıkan sorular ise şöyle:

1. Derste kamu personeli sistemi nasıl bir bakış açısıyla ele alınmaktadır? Personel Hukuku, İşletme Disiplini, Sistem Yaklaşımları açısından düşünerek cevaplayınız.

2. Geleneksel insan ilişkileri, insan kaynakları, insan sermayesi ve entellektüel sermaye yaklaşımlarını personel açısından ele aldığımızda bu süreci gelişim olarak tanımlamak mümkün müdür?

3. Memur ile sözleşmeli personel istihdam biçimlerini tanımlayıp aralarındaki 5 farkı belirtiniz.

4. Türkiye’de kamu personel sistemi idari, askeri, akademik ve adli personel bacakları üzerine oturmaktadır. 4 farklı personelin farklı yasal düzenlemelere tabi kılınması sizce doğru mudur? Yoksa bu durum mevzuatta karışıklık mı yaratmaktadır? Nedenleriyle kısaca açıklayınız.

5. Liyakat sistemi nedir? Bu sistemin temel koşulları nelerdir?

6. Anayasa’nın 128. maddesine göre “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.” Bu hükmü son dönemde çıkan KHK’lar bağlamında değerlendiriniz.

2 thoughts on “Personel Yönetimi Vize Soruları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.