Mehmet Ali Yetiş

Siyaset Sosyolojisi Final Soruları

1. Ulrich Beck ve Anthony Giddens’ın düşüncelerinden hareketle, risk toplumunu genel hatlarıyla açıklayınız. Ayrıca yine bu yazarlar tarafından risk toplumlarına karşılık geldiği ileri sürülen siyaset tarzları ve bunların eleştirisi hakkında neler söylenebilir, tartışınız. (30 p.)

 

2. “İnsan binlerce yıl boyunca Aristoteles için neyse o olmuştur, yaşayan ve buna ek olarak siyasal bir varlık olma yeteneğine sahip olan bir hayvan; [oysa ki] modern insan, bir canlı varlık olarak yaşamını kendi siyaseti dahilinde söz konusu eden bir hayvandır. “ Michel Foucault’nun bu sözünde ifadesini bulan yaşam üzerindeki iktidarın anlamını, gelişimini, boyutlarını tartışınız. (30 p.)

 

3. Geçmişte şiddet üzerinde kurulan modern denetimin ve buna eşlik eden savaş tertibatının genel niteliklerini aktararak, içerisine girdiğimiz “yeni şiddet çağının” ve “küresel savaş halinin” bu bakımdan sergilediği farklılıkları ve özellikleri tartışınız. (25 p.)

 

4. Michael Hardt ve Antonio Negri’ye göre, neoliberalizmin kaynaklık ettiği mevcut toplumsal ve siyasal krizler bağlamında üretilen “yeni öznel figürlerin” neler olduğunu ve özellikle 2011 yılında ortaya çıkan güçlü protesto hareketleri içerisinde bu figürlerin ne şekillerde siyasal özneleşmenin konusu olduklarını (hangi siyasal taleplerde veya müdahalelerde bulunduklarını) açıklayınız. (25 p.)

 

04.01.2013. Sınav Özkan Agtaş’ın verdiği vize sonrası dersleri kapsamaktadır. Süre 75 dk. 110 puan üzerinden ve iki kağıt sınırıyla yapılmıştır.

Here is a collection of places you can buy bitcoin online right now.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.