Mehmet Ali Yetiş

Siyaset Sosyolojisi Vize Soruları

1. Smith’in “milliyetçiliğin işi, tarihsel-kültürel cemaatlerden yasal-civic siyasi cemaatler oluşturma işidir.” görüşünü açıklayınız.

2. Habermas’a göre kamusal alan kavramını açıklayınız.

3. Wagner’e göre modernliğin iki kurucu sölemi hangileridir?

4. Kısıtlı liberal modernlikten örgütlü modernliğe geçişin temel dinamikleri nelerdir?

5. Hardt ve Negri’nin “madun ulusçuluğuna” dair görüşlerini yazınız.

6. Wallerstein’a göre Wilsonculuk ile Leninizm arasındaki ilişki nedir?

7. Bir iktidar tarzı olarak refah devletinin temel özelliği nedir?

8. Harvey ya da Kumar’a göre fordizm ve postfordizm kavramlarını açıklayınız.

 

Doç.Dr. Alev Özkazanç

 

9 Kasım 2012. Süre 80 dakika ve 80 puan üzerinden. Kalan 20 puan quiz notundan gelecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.