Mehmet Ali Yetiş

Yönetim Bilimi Muhtemel Final Soruları

Hazırladığı sorularla bizlere yardımcı olmayı sürdüren Salih Yürç arkadaşımızdan bir ideal kupon daha. Üstelik sorulardan 2. ve 3. sorunun banko olduğunu birinci ağızdan ifade etmiştir.

1) Yönetsel Örgütlenmenin Evrensel Öğeleri olan PÖPAYED’i işbölümü, otorite ve hiyerarşi ilişkisi çerçevesinde açıklayınız.
2)Türkiye’de Yönetim biliminin ve yönetim düşününün gelişimi, modern dünyaya göre nasıl şekillenmiştir?
3)Neo-liberal ideolojinin ortaya çıkmasıyla yönetim düşünü ne gibi evrimlere uğramıştır? Bu noktada ortaya çıkan yeni yönetim paradigmalarıyla açıklayınız.
4)Çağdaş örgütlerin yapı ve işleyişini açıklama çabası içinde olan örgüt kuramlarının yönetim bilimi ve yönetim düşününün gelişimi açısından önemi nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.